Indeks  /  Alam Akhirat  /  Neraka  /  Calon Penghuni Neraka  /  Orang menumpuk harta tanpa dizakati

Orang menumpuk harta tanpa dizakati

70 : 18

QS. Al-Ma`arij [70] : 18

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ

Kementrian Agamaserta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.