Indeks  /  Akhlak  /  Akhlak Tercela  /  Lalai  /  Batas ahir kesadaran orang yang lalai

Batas ahir kesadaran orang yang lalai

102 : 1 | 102 : 2

QS. At-Takathur [102] : 1

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ

Kementrian AgamaBermegah-megahan telah melalaikan kamu,

QS. At-Takathur [102] : 2

حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ

Kementrian Agamasampai kamu masuk ke dalam kubur.