Indeks  /  Alam Akhirat  /  Neraka  /  Upaya Penghuni Neraka  /  Tidak ada teman sejati

Tidak ada teman sejati

26 : 101

QS. Ash-Shu`ara' [26] : 101

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

Kementrian Agamadan tidak pula mempunyai teman yang akrab,