Indeks  /  Ilmu  /  Ilmu Alam / Ilmu Pasti  /  Pengobatan / Kedokteran  /  Allah adalah Penyembuh

Allah adalah Penyembuh

26 : 80

QS. Ash-Shu`ara' [26] : 80 `

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Kementrian Agamadan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,