Indeks  /  Aqidah  /  Allah  /  Nama-nama Allah/Asma' al-Husna  /  AL-SHAMAD (MAHA DIBUTUHAKAN, TEMPAT MEMINTA)

AL-SHAMAD (MAHA DIBUTUHAKAN, TEMPAT MEMINTA)

112 : 2

QS. Al-'Ikhlas [112] : 2 ` Ibn Katsir

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

Kementrian AgamaAllah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.